Organizacja Forum Czystego Powietrza

Kwestia jakości powietrza jest zagadnieniem o znaczeniu ogólnopolskim. Poradzenie sobie z narastającym zanieczyszczeniem powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk. Widząc potrzebę stworzenia przestrzeni, w której mogłaby nastąpić dyskusja, wymiana doświadczeń, a także chęć dotarcia do jak największego grona zainteresowanych tematyką ochrony powietrza, Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Mazowiecką Agencją Energetyczną sp. z o.o. i Miastem Stołecznym Warszawa, organizuje Forum Czystego Powietrza, w dniach 22-23 lutego 2024 r., które odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Organizacja wydarzenia jest niezwykle potrzebna, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji energetycznej w kraju, która wpływa na dostęp do nośników energii i ich ceny, jak również na pogłębianie się zjawiska ubóstwa energetycznego oraz problemów samorządów gminnych w dążeniu do poprawy jakości powietrza. Forum będzie miejscem wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli wszystkich stron zainteresowanych jakością powietrza w Polsce. Podczas Forum poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: rola samorządów w ochronie mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza, działania na rzecz walki ze smogiem, działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska ubóstwa energetycznego, dobre praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego, działania na rzecz zmniejszenia emisji z transportu, narzędzia pozwalające skutecznie ostrzegać społeczeństwo o złej jakości powietrza czy edukacja.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Forum Czystego Powietrza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak również osób zainteresowanych tematyką ochrony powietrza.

TRANSMISJA

PROGRAM

Otwarcie I dnia Forum Czystego Powietrza

Aktualizacja POP, ubóstwo energetyczne (diagnoza MCPS), MDCC, projekt Mazowsze bez smogu, SYSLOP, GZM w walce z niską emisją

SESJA INAUGURACYJNA

10:20 - 10:40 | wystąpienie

Kierunki działań Polski w drodze do czystego powietrza

Paulina Hennig-Kloska - Minister Klimatu i Środowiska

PANELIŚCI

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Magdalena Młochowska - Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy

Konrad Wojnarowski - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej

Kinga Sosińska - Wójt Gminy Stanisławów

Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Jarosław Perzyński - Burmistrz Miasta Sierpca


Q&A (czas na odpowiedzi Panelistów na pytania zadane przez słuchaczy z sali i chatu)

11:40 - 11:50

Przerwa

SESJA I

JAK REALIZOWAĆ STRATEGIE WALKI ZE SMOGIEM?
11:50 - 12:10 | wystąpienie

Działania Województwa Mazowieckiego na rzecz walki ze smogiem

Marcin Podgórski - Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PANELIŚCI

Bartosz Dubiński - Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej

Leszek Żogała - Wójt Gminy Gierałtowice

Magdalena Młochowska - Dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy, Urząd m.st. Warszawy

Adrianna Saganek - Sekretarz Miasta Ciechanów

Przemysław Pakuszewski - Wójt Gminy Radzanów


Q&A (czas na odpowiedzi Panelistów na pytania zadane przez słuchaczy z sali i chatu)

13:10 - 13:30 | wystąpienie

Mazovia4EEWave – praktyczne aspekty wdrażania Instrument ELENA przy realizacji projektów z efektywności energetycznej

Marek Pszonka - Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej

13:30 - 13:50 | wystąpienie

Walka ze smogiem na przykładzie projektów dofinansowanych z Programu STOP SMOG i ELENA na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Agnieszka Mateja - Departament Infrastruktury i Środowiska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Aleksandra Rozner - Departament Infrastruktury i Środowiska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

13:50 - 14:10 | wystąpienie

Jak przygotować się do kontroli z działań naprawczych POP?

Agnieszka Białobrzeska - Główny Specjalista w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce

14:10 - 14:40

Lunch

SESJA II

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA A UBÓSTWO ENERGETYCZNE. WYZWANIA, ZAGROŻENIA, SZANSE
14:40 - 15:00 | wystąpienie

Ubóstwo energetyczne w Warszawie

Jacek Kisiel - Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy

PANELIŚCI

Magdalena Jarkulisz - Kierownik Wydziału Ochrony Powietrza i Efektywności Energetycznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Dorota Zawadzka-Stępniak - Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy

Paweł Gontarczyk - Biuro Badań Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Jan Frankowski - Instytut Badań Strukturalnych


Q&A (czas na odpowiedzi Panelistów na pytania zadane przez słuchaczy z sali i chatu)

16:00

Zakończenie I dnia Forum Czystego Powietrza

Otwarcie II dnia Forum Czystego Powietrza

SESJA I

WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ CZYSTOŚCI POWIETRZA
9:50 - 10:10 | wystąpienie

Droga Mazowsza do czystego powietrza i zgodności z Dyrektywą AAQD (2030)

Dominika Mucha - Wiceprezeska Zarządu Europejskiego Centrum Czystego Powietrza

PANELIŚCI

Karol Szymankiewicz - Główny Specjalista w Zespole Zarządzania Krajową Bazą (KOBiZE)

Anna Iwaniec - Główny specjalista w Wydziale ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Usług Cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Mariola Fijołek - Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych Ekometria sp. z o.o.

Barbara Toczko - Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

Marta Bonarowska - Główny specjalista w Wydziale Emisji i Ochrony Powietrza, w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Q&A (czas na odpowiedzi Panelistów na pytania zadane przez słuchaczy z sali i chatu)

11:10 - 11:30 | wystąpienie

Finansowanie działań wspierających ochronę powietrza

Emil Świerczyński - Dyrektor Departamentu Beneficjenta Indywidualnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:30 - 11:40

Przerwa

SESJA II

INFORMACJA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA
11:40 - 12:00 | wystąpienie

Sztuczna inteligencja w służbie ochrony jakości powietrza

Petros Psyllos - elektronik, programista i innowator

12:00 - 12:20 | wystąpienie

SYSLOP – narzędzie ostrzegania administracji i społeczeństwa

Agnieszka Ligęza - Progmat

12:20 - 12:40 | wystąpienie

#szkolne klimaty – zdrowe powietrze w klasie

Paweł Wyszomirski - Prezes Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto

12:40 - 13:00 | wystąpienie

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Barbara Leśniczak - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

13:00 - 13:20 | wystąpienie

Wyzwania w walce o czyste powietrze

Piotr Siergiej - Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego

13:20 - 13:40 | wystąpienie

Jak wspierać mieszkańców w inwestycjach?

Agnieszka Antoszewska - doradca energetyczny współpracujący z m.st. Warszawą

13:40 - 14:00 | wystąpienie

Rola klastrów energetycznych w transformacji energetycznej /lub/ Audyt energetyczny, świadectwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej – obowiązki i możliwości

Bartosz Dubiński - Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej

14:00 - 14:30

Lunch

SESJA III

DZIAŁANIA NA RZECZ ZMNIEJSZENIA EMISJI Z TRANSPORTU
14:30 - 14:50 | wystąpienie

Strefa czystego transportu w Warszawie

Tamás Dombi - Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie m.st. Warszawy

14:50 - 15:10 | wystąpienie

Dobre praktyki i działania na rzecz obniżenia emisji z transportu

Barbara Król - Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Agnieszka Krzyżak - Pitura, Rodzic w Mieście

PANELIŚCI

Tamás Dombi - Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie m.st. Warszawy

Marcin Jakubowski - Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Aleksander Szałański - Ekspert, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Nina Józefina Bąk - Clean Cities Campaign

Weronika Michalak - HEAL Poland Director, Health & Environment Alliance (HEAL)


Q&A (czas na odpowiedzi Panelistów na pytania zadane przez słuchaczy z sali i chatu)

16:00

Zakończenie Forum Czystego Powietrza

Prelegenci

Organizatorzy i partnerzy